O nama

|

Članice Saveza

|

Lovišta

|

Divljač

|

Zakonodavstvo

|

Lovna kinologija

|

Lovno streljaštvo

|

Izobrazba lovaca

|

Lovno-turistička ponuda

|

Kontakt
Povratak na prethodnu stranicu      Lovački ispit      

Lovački ispit (usmeni dio) održan je 28.05.2022. u lovačkom domu "Rudine" - L.U. "PRIMORJE". Od 77 on line prijavljenih  kandidata njih 10 nije pristupilo on line pismenom ispitu, te 5 kandidata nije prošlo na pismenom. Na usmenom ispitu od prijavljenih 62 pojavilo se 54 kandidata i svi su uspješno položili ispit za lovca. Ante Volarević sa najviše postignutih 53 boda za nagradu dobiti će knjigu Lovstvo zajedno sa diplomom.
Rezultate ispita pogledati pod izobrazba - rezultati ispita.

Fotogalerija


4. županijsko prvenstvo goniča - Lisac 25.10.2014.
Prikaži sve albume

Videogalerija

Linkovi


Hrvatski lovački savez
Prikaži sve linkove

Copyright © - Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije