O nama

|

Članice Saveza

|

Lovišta

|

Divljač

|

Zakonodavstvo

|

Lovna kinologija

|

Lovno streljaštvo

|

Izobrazba lovaca

|

Lovno-turistička ponuda

|

Kontakt

Prijava legla

Za rasplod se mogu koristiti čistokrvni psi s priznatom rodovnicom (HLS-a, HKS-a ili nostrificiranom rodovnicom iz inozemstva).

Ženka mora imati ocjenu eksterijera najmanje dobar (3), a mužjak najmanje vrlo dobar (4). Oboje moraju imati položen ispit prirođenih osobina (IPO) tražen za dotičnu pasminu.

Ženka se smije pariti s navršenih 15 mjeseci, pa sve do navršenih 8 godina starosti. Za mužjaka nema dobnih ograničenja.

Vlasnik ženke odabire rasplodnog psa i s njegovim vlasnikom ugovara parenje.

Parenje, a kasnije i leglo, prijavljuje se Voditelju uzgoja putem županijskog lovačkog saveza.

Voditelj uzgoja pregledava leglo i daje sve potrebne upute uzgajivaču. Pritom popunja obrasce Potvrda o parenju i Prijava legla. Obvezno mu treba uručiti preslike rodovnica mužjaka i ženke, kao i preslike ocjenskih lista eksterijera te ispita prirođenih osobina.

Uzgajivač je dužan osigurati mikročipiranje svih štenaca od strane ovlaštenog veterinara, u uzrastu od 8 do najkasnije 12 tjedana starosti (svakako prije predaje štenaca novim vlasnicima). Prilikom mikročipiranja obvezno od veterinara zatražiti višak naljepnica s brojem mikročipa. Dva kompleta naljepnica treba uručiti Voditelju uzgoja (jedan se lijepi u obrazac Prijave legla, a drugi u Rodovnice). Također, veterinar treba ovjeriti obrazac Prijave legla.

Na kraju Voditelj uzgoja putem županijskog lovačkog saveza, podnosi prijavu legla Hrvatskom lovačkom savezu, gdje se vrši upis u Rodovnu knjigu HLS-a te se svim štencima izdaju rodovnice.

Fotogalerija


4. županijsko prvenstvo goniča - Lisac 25.10.2014.
Prikaži sve albume

Videogalerija

Linkovi


Hrvatski lovački savez
Prikaži sve linkove

Copyright © - Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije