O nama

|

Članice Saveza

|

Lovišta

|

Divljač

|

Zakonodavstvo

|

Lovna kinologija

|

Lovno streljaštvo

|

Izobrazba lovaca

|

Lovno-turistička ponuda

|

Kontakt

Zakonodavstvo

  

Pravilnik o naknadi štete od strogo zaštićenih životinja

  

Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje Afričke svinjske kuge u Hrvatskoj

  

Program nadziranja Afričke svinjske kuge - verzija 2

  

Pravilnik o lovačkim odlikovanjima i priznanjima

  

Naredba o izmjenama i dopuni naredbe o smanjenju brojnog stanja (divlje Svinje)

  

Pravilnik o uvjetima i načinu lova

  

Pavilnik o trofejima divljači

  

Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači

  

Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove

  

Pravilnik o lovačkim psima

  

Pravilnik o lovniku

  

Pravilnik o lovostaju

  

Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

  

Pravilnik o cjeniku divljači

  

Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu označavanja divljači

  

Pravilnik o lovočuvarskoj službi

  

Uputa o dostavi uzoraka

  

Naredba o smanjenju brojnog stanja

  

Naredba

  

Zakon o lovstvu (N.N. 99/18)

  

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja (N.N. 94/18)

  

Zakon o lovstvu pročišćeni tekst - n.n.140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16.67/16, 62/17

  

Pravilnik o obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama (NN 54/06)

  

Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (NN 90/06)

  

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (NN 72/07)

  

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN 84/06)

  

Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06)

  

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 92/08)

  

Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 05/07)

  

Pravilnik o sadržaju i vođenju središnje lovne evidencije (NN 67/06, 73/10)

  

Naredba o povećanom odstrelu lisica (NN 07/09)

  

Odštetni cjenik za izračun šteta na divljači (NN 67/06)

  

Cjenik divljači (NN 67/06)

  

Pravilnik o načinu lova u graničnom pojasu (NN 67/06)

  

Pravilnik o označavanju pasa (NN 72/10)

  

Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (NN 143/10)

  

Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja (NN 62/06)

  

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (NN 101/10)

  

Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (NN 63/06)

  

Stručna podloga za bonitiranje i utvrđivanje lovnoproduktivnih površina u lovištima Republike Hrvatske

  

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (NN 40/06)

  

Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama (NN 95/10)

  

Pravilnik o lovočuvarskoj službi (NN 63/06)

  

Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja - pročišćeni tekst (NN 68/06, 66/10)

  

Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN 70/10)

  

Pravilnik o lovostaju - pročišćeni tekst (NN 67/10, 87/10)

  

Zakon o oružju - pročišćeni tekst (NN 63/07, 146/08, 59/12)

  

Zakon o lovstvu - pročišćeni tekst (NN 140/05, 75/09)

Fotogalerija


4. županijsko prvenstvo goniča - Lisac 25.10.2014.
Prikaži sve albume

Videogalerija

Linkovi


Hrvatski lovački savez
Prikaži sve linkove

Copyright © - Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije