O nama

|

Članice Saveza

|

Lovišta

|

Divljač

|

Zakonodavstvo

|

Lovna kinologija

|

Lovno streljaštvo

|

Izobrazba lovaca

|

Lovno-turistička ponuda

|

Kontakt

Lovno turistička ponuda


Muflon (Ovis aries musimon Pall.)

Više informacija o ponudi:

LU “Muflon” - Potomje, Potomje BB, 20244 Potomje


Čagalj (Canis aureus L.)

Više informacija o ponudi:

LU “Muflon” - Potomje, Potomje BB, 20244 Potomje


Šljuka bena (Scolopax rusticola L.)

Više informacija o ponudi:

LD “Jastreb” - Lastovo, Lastovo BB, 20290 Lastovo

Fotogalerija


4. županijsko prvenstvo goniča - Lisac 25.10.2014.
Prikaži sve albume

Videogalerija

Linkovi


Hrvatski lovački savez
Prikaži sve linkove

Copyright © - Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije