O nama

|

Članice Saveza

|

Lovišta

|

Divljač

|

Zakonodavstvo

|

Lovna kinologija

|

Lovno streljaštvo

|

Izobrazba lovaca

|

Lovno-turistička ponuda

|

Kontakt

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24


Streljaštvo I kolo

Dana 23.04.2023. u Dunavama, održano je 1. kolo natjecanja u streljaštvu županijskog lovačkog saveza, disciplina trap, parkur, srnjak i vepar. Ukupno je pristupio 22 natjecatelja iz 6 udruga/društava. Tablica rezultata pojedinačno i ekipno nalazi se pod Lovno streljaštvo - rezultati natjecanja

(24.04.2023)

Opširnije

Natječaj županije

Javni poziv za podnošenje za financiranje projekata razvoja lovstva na području Dubrovačko-neretvanske županije objavljen 17. travnja 2023, može se pogledati pod: prikaži sve linkove - Dubrovačko-neretvanska županija.

(21.04.2023)

Opširnije

Naredba - priopćenje za medije

Ministarstvo poljoprivrede dalo je priopćenje za medije neredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači.

(20.04.2023)

Opširnije

Dodjela diploma

Dana 11.04.2023 u lovačkom domu "Prosine" u Slanomu upriličena je svečana dodjela diploma za 26 kandidata za lovca. Od 45 prijavljenih na pismeni ispit nije pristupilo 13 kandidata. Jedan kandidat pao je na pismenom (on line) ispitu, dok se na usmenom ispitu od 31 kandidata nije pojavilo 5 kandidata.
Dobra kob!

(14.04.2023)

Opširnije

Lovački ispit

Lovački ispit (usmeni dio) održan je 18.03.2023. u lovačkom domu "Rudine" - L.U. "PRIMORJE". Od 45 on line prijavljenih  kandidata njih 13 nije pristupilo on line pismenom ispitu, te 1 kandidat nije prošlo na pismenom. Na usmenom ispitu od prijavljenih 31 pojavilo se 26 kandidata i svi su uspješno položili ispit za lovca. Anđelo Protić  sa najviše ...

(20.03.2023)

Opširnije

Streljaštvo - sastanak

Dana 03. ožujka održan je sastanak povjerenika u vezi održavanja županijskog prvenstva u lovnom streljaštvu 2023. godine.
Više detalja pod lovno streljaštvo - pravilnici - zapisnik, te plan natjecanja.

(06.03.2023)

Opširnije

Pravilnik o lovnom streljaštvu

Donesen je novi pravilnik o lovnom streljaštvu Hrvatskog lovačkog Saveza.
Pravilnik pod lovno streljaštvo - pravilnici.

(27.02.2023)

Opširnije

Sastanak kod Župana

Dana 15.02.2023 održan je sastanak kod Župana. Raspravljalo se o tri teme; skori produžetak zakupa lovišta, prelazak divljači preko brze ceste na Pelješcu i lovište Sveti Ilija. Župan je obećao da će zakup ići kao do sada. Za probleme prelaza divljači preko brze ceste pričekati će se rezultati monitoringa. Za lovište Sveti Ilija zauzeti će se za ...

(17.02.2023)

Opširnije

Željezna sačma

Od 15 veljače je korištenje i nošenje streljiva s olovnom sačmom u močvarnim staništima i 100 metara oko njih protuzakonito u svih 27 zemalja EU-a kao i na Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu.

(17.02.2023)

Opširnije

Lovački ispit - dodjela diploma

Dana 20.12.2022 u lovačkom domu "Prosine" u Slanomu upriličena je svečana dodjela diploma za 41 kandidata za lovca. U petom mjesecu položilo 54. Tako je u ovoj godini uspješno položilo 95 kandidata što je veliki skok u odnosu na prethodne godine (oko 30). Sa ekstra povoljnom cijenom od 500,00 kn za ispit postiglo se željeno pomlađivanje ...

(22.12.2022)

Opširnije

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24

Fotogalerija


4. županijsko prvenstvo goniča - Lisac 25.10.2014.
Prikaži sve albume

Videogalerija

Linkovi


Hrvatski lovački savez
Prikaži sve linkove

Copyright © - Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije