O nama

|

Članice Saveza

|

Lovišta

|

Divljač

|

Zakonodavstvo

|

Lovna kinologija

|

Lovno streljaštvo

|

Izobrazba lovaca

|

Lovno-turistička ponuda

|

Kontakt

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24


Naredba - priopćenje za medije

Ministarstvo poljoprivrede dalo je priopćenje za medije neredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači.

(20.04.2023)

Opširnije

Dodjela diploma

Dana 11.04.2023 u lovačkom domu "Prosine" u Slanomu upriličena je svečana dodjela diploma za 26 kandidata za lovca. Od 45 prijavljenih na pismeni ispit nije pristupilo 13 kandidata. Jedan kandidat pao je na pismenom (on line) ispitu, dok se na usmenom ispitu od 31 kandidata nije pojavilo 5 kandidata.
Dobra kob!

(14.04.2023)

Opširnije

Lovački ispit

Lovački ispit (usmeni dio) održan je 18.03.2023. u lovačkom domu "Rudine" - L.U. "PRIMORJE". Od 45 on line prijavljenih  kandidata njih 13 nije pristupilo on line pismenom ispitu, te 1 kandidat nije prošlo na pismenom. Na usmenom ispitu od prijavljenih 31 pojavilo se 26 kandidata i svi su uspješno položili ispit za lovca. Anđelo Protić  sa najviše ...

(20.03.2023)

Opširnije

Streljaštvo - sastanak

Dana 03. ožujka održan je sastanak povjerenika u vezi održavanja županijskog prvenstva u lovnom streljaštvu 2023. godine.
Više detalja pod lovno streljaštvo - pravilnici - zapisnik, te plan natjecanja.

(06.03.2023)

Opširnije

Pravilnik o lovnom streljaštvu

Donesen je novi pravilnik o lovnom streljaštvu Hrvatskog lovačkog Saveza.
Pravilnik pod lovno streljaštvo - pravilnici.

(27.02.2023)

Opširnije

Sastanak kod Župana

Dana 15.02.2023 održan je sastanak kod Župana. Raspravljalo se o tri teme; skori produžetak zakupa lovišta, prelazak divljači preko brze ceste na Pelješcu i lovište Sveti Ilija. Župan je obećao da će zakup ići kao do sada. Za probleme prelaza divljači preko brze ceste pričekati će se rezultati monitoringa. Za lovište Sveti Ilija zauzeti će se za ...

(17.02.2023)

Opširnije

Željezna sačma

Od 15 veljače je korištenje i nošenje streljiva s olovnom sačmom u močvarnim staništima i 100 metara oko njih protuzakonito u svih 27 zemalja EU-a kao i na Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu.

(17.02.2023)

Opširnije

Lovački ispit - dodjela diploma

Dana 20.12.2022 u lovačkom domu "Prosine" u Slanomu upriličena je svečana dodjela diploma za 41 kandidata za lovca. U petom mjesecu položilo 54. Tako je u ovoj godini uspješno položilo 95 kandidata što je veliki skok u odnosu na prethodne godine (oko 30). Sa ekstra povoljnom cijenom od 500,00 kn za ispit postiglo se željeno pomlađivanje ...

(22.12.2022)

Opširnije

Lovački ispit

Lovački ispit (usmeni dio) održan je 10.12.2022. u lovačkom domu "Rudine" - L.U. "PRIMORJE". Od 61 on line prijavljenih  kandidata njih 12 nije pristupilo on line pismenom ispitu, te 1 kandidat nije prošlo na pismenom. Na usmenom ispitu od prijavljenih 48 pojavio se 41 kandidat i svi su uspješno položili ispit za lovca. Maro Pavlović  sa najviše ...

(12.12.2022)

Opširnije

Državni kup "Sveti Hubert"

U 4 lovišta LS Varaždinske županije 12 i 13. studenog 2022 održan je XIII lovno-kinološki kup "Sveti Hubert" u organizaciji HLS-a. Naša županija osvojila je 185 bodova. Najbolji rezultat 73 boda ostvario je Toni Prović iz LU "Prepelica" - Opuzen sa svojim psom Hulk - epanjel Breton.  Luka Šačić iz LD „Konavle“ – Gruda sa svojim psom Brikom, ...

(17.11.2022)

Opširnije

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24

Fotogalerija


4. županijsko prvenstvo goniča - Lisac 25.10.2014.
Prikaži sve albume

Videogalerija

Linkovi


Hrvatski lovački savez
Prikaži sve linkove

Copyright © - Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije